Đoàn thanh niên trường mầm non Yên Bài B tích cực trong công tác tình nguyện xây dựng khuôn viên trường học.